Surah Al-Mu'minun : Ayat 99 - 100

Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia: "Wahai Tuhanku, kembalilah daku (hidup semula di dunia) - Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan". Tidak! Masakan dapat? Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetap padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada hari kiamat).

Wednesday, December 29, 2010

Kenali Syiah


beritaislamglobal.blogspot.com (Original English version here)

Para ulama Usul Al-Fiqh menyatakan kaedah berikut, “Seseorang itu tidak boleh membuat keputusan atas sesuatu melainkan dia mempunyai pengetahuan yang jelas tentangnya”. Berdasarkan kepada kaedah ini, adalah tidak bermakna untuk kita menghukum Syiah melainkan jika kita mempunyai pengetahuan yang jelas tentang mereka. Ianya juga tidak bermakna untuk kita membuat penyesuaian antara pendapat Sunni dan Syiah tanpa mengenali sifat dasar kedua-dua aliran tersebut. Begitu juga, memang tidak masuk akal untuk menerima atau menolak perbincangan tentang Syiah tanpa mengetahui hakikat sebenar sesuatu isu, sejauh mana tahap bahayanya, di mana kedudukannya dalam senarai keutamaan kita dan hubungannya dengan pelbagai faktor perubahan yang melanda Ummah.

Pendeknya, sebelum kita mengkritik penentang atau penyokong Syiah, terlebih dahulu kita perlu memahami siapakah pengikut Syiah, apakah asal-usul mereka, apakah latarbelakang tauhid dan fekah mereka, bagaimanakah sejarah mereka, apa hakikat sebenar mereka dan apakah tujuan dan cita-cita mereka. Hanya selepas membuat kajian ini, barulah kita boleh mengeluarkan pendapat kita tentang apa yang akan berlaku, terutamanya bila kita mengetahui berapa ramai yang telah menukar kepercayaan yang telah dipegang selama ini apabila disajikan dengan maklumat yang mantap dan pandangan yang jelas.

Siapakah Syiah?

Isu ini bukannya semata-mata tentang mereka yang tinggal dalam sebuah negara dan bertelagah dengan negara-negara jirannya. Tetapi ia sebenarnya melibatkan isu latarbelakang tauhid, sejarah dan fekah yang perlu dirujuk.

Ramai ahli sejarah berbeza pendapat tentang bagaimana sebenarnya Syiah bermula.
Apa yang sering diceritakan oleh massa bahawa Syiah adalah mereka yang menyokong `Ali bin Abu Talib semasa zaman khalifah Mu`awiyah bin Abu Sufyan. Sehubungan dengan itu, sesiapa sahaja yang menyokong `Ali bin Abu Talib adalah Syiah sementara yang menyokong Mu`awiyah adalah Sunni. Pandangan seperti ini memang tidak pernah diterima oleh sesiapa pun. Lagipun, Sunni percaya bahawa persengketaan yang wujud antara dua Sahabat yang mulia itu melibatkan penggunaan Ijtihad yang lebih tepat oleh `Ali berbanding Mu`awiyah. Jadi, Sunni memang mempunyai pandangan yang menyebelahi `Ali. Lagipun dogma, doktrin dan ideologi yang dipegang pengikut Syiah berbeza dengan apa yang dipegang oleh `Ali bin Abu Talib. Oleh itu, adalah tidak tepat untuk mengatakan Syiah muncul sewaktu era tersebut.

Beberapa orang ahli sejarah mengatakan Syiah muncul selepas Al-Hussein mati syahid. Pendapat ini lebih logik. Sebenarnya, Al-Hussein melancarkan pemberontakan menentang pemerintahan Yazid bin Mu`aweiyah di mana beliau telah berangkat ke Iraq selepas pengikut-pengikutnya di sana berjanji untuk menyokongnya. Malangnya, mereka tidak menepati janji ketika saat-saat kritikal sehingga membawa kepada kesyahidan Al-Hussein di Karbala. Kelompok pengikut yang menjemputnya dan kemudian gagal mempertahankan beliau berasa menyesal dengan kejadian itu dan memutuskan untuk menebus dosa mereka dengan melancarkan pemberontakan menentang kerajaan Bani Umayyah. Ramai di kalangan mereka yang mengambil tindakan itu terbunuh dan berikutan itu, digelar Syiah. Ini mungkin menjelaskan kepada kita kenapa Syiah lebih hampir kepada Al-Hussein bin `Ali berbanding `Ali bin Abu Talib sendiri. Mereka juga memperingati ulangtahun kesyahidan Al-Hussein tetapi tidak pula untuk `Ali bin Abu Talib.

Bagaimanapun, kumpulan ini bangkit sebagai satu gerakan politik yang menentang pemerintahan dinasti Bani Umayyah dan menyokong semua gerakan pemberontakan terhadap kerajaan. Pada ketika itu, mereka tidak mempunyai pegangan yang berbeza dengan Sunni dalam prinsip-prinsip tauhid atau fekah. Malah kita juga akan mendapati bahawa pemimpin-pemimpin terdahulu yang dianggap oleh pengikut Syiah sebagai Imam Syiah terawal mereka adalah sebenarnya dari kalangan Sunni yang berpegang kepada doktrin dan prinsip Sunni.

Syiah Zaidiyyah

Situasi kekal stabil selama beberapa bulan selepas kesyahidan Al-Hussein. Pada masa ini jugalah hidupnya `Ali Zainul-`Abdin bin Al- Hussein iaitu salah seorang yang berakhlak mulia dan bertaraf ulama yang hebat. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan beliau mempunyai kepercayaan atau ideologi yang berbeza dengan Sahabat-Sahabat dan generasi terdahulu.

`Ali Zainul-`Abdin mempunyai dua anak lelaki yang mempunyai tahap ketaatan tinggi dan berkeperibadian mulia, iaitu, Mohammed Al-Baqir and Zaid, kedua-duanya mempunyai kepercayaan yang sama dengan ulama Sunni termasuklah para Sahabat dan Tabi’in. Bagaimanapun, Zaid bin `Ali mempunyai pandangan yang berbeza apabila berpendapat `Ali bin Abu Talib lebih layak diangkat sebagai khalifah berbanding Abu Bakr.

Walaupun pendapatnya bertentangan dengan kemuafakatan Ummah dan berlawanan dengan banyak Hadith yang secara jelas meletakkan Abu Bakr Al-Siddik, `Umar dan `Uthman dalam tingkatan yang lebih tinggi dari `Ali, perbezaan pendapat ini, bagaimanapun, tidak berkait dengan isu-isu doktrin. Sekalipun beliau melihat `Ali sebagai yang terbaik, namun beliau tetap mengakui ketinggian pangkat tiga khalifah pertama itu. Beliau juga percaya bahawa seseorang yang lebih rendah pangkatnya diperbolehkan menjadi khalifah sekalipun ada yang lebih tinggi pangkatnya. Justeru itu, beliau tidak menafikan kepimpinan Abu Bakr, `Umar dan `Uthman. Selain dari pendapat ini, beliau sependapat dengan Sunni dalam bidang tauhid, prinsip-prinsip dan fekah.

Zaid bin `Ali mengulangi tindakan datuknya Al-Hussein bin `Ali, memberontak menentang Khalifah Bani Umayyah iaitu Hisham bin Abdul-Malik, yang berakhir dengan pembunuhan beliau pada 122 Hijrah. Para pengikutnya kemudian mengasaskan satu aliran mazhab yang berdasarkan kepada idea-idea beliau, yang dikenali dalam sejarah sebagai Zaydiyyah, bersempena nama Zaid bin `Ali. Walaupun dianggap sebagai sebuah mazhab beraliran Syiah, Zaydiyyah sependapat dengan Sunni dalam semua perkara kecuali dalam meletakkan `Ali lebih tinggi berbanding tiga khalifah pertama. Pengikut aliran ini terdapat terutamanya di Yaman dan mereka adalah aliran Syiah yang paling hampir dengan Sunni – sehinggakan payah untuk seseorang membezakan mereka dari Sunni dalam segenap perkara.

Rafidah

Penting juga dinyatakan di sini bahawa satu kumpulan pengikut Zaid bin `Ali meminta pendapat beliau tentang Abu Bakr dan `Umar. Dalam jawapannya, beliau berdoa memohon supaya Allah mengasihi kedua-duanya, tetapi mereka yang bertanya menolak untuk melakukan perkara yang sama dan bertindak keluar seceded dari aliran pemikiran beliau. Oleh sebab itu, mereka dikenali dalam sejarah sebagai Rafidah (yang engkar) kerana mereka menolak kekhalifahan Abu Bakr dan `Umar di satu pihak, dan menolak pendapat Zaid di pihak yang lain. Generasi yang bertitik-tolak daripada kumpulan seperti itu mengasaskan satu fahaman yang kemudiannya dikenali sebagai Ithna `Ashriyyah (Imamiyyah) yang membentuk aliran Syiah yang paling besar.

Mohammed Al-Baqir, iaitu abang kepada Zaid bin `Ali, meninggal lapan tahun sebelum adiknya (pada 114 H.) meninggalkan seorang anak lelaki yang menjadi ulama yang sangat dihormati iaitu Ja`far Al-Sadiq. Beliau adalah seorang ulama tersohor dan faqih yang ulung, yang berpegang kepada kefahaman tauhid yang sama seperti yang dianuti oleh para Sahabat, Tabi’in dan ulama-ulama Muslim secara amnya.

Di penghujung era khalifah Bani Umayyah, pergerakan Bani Abbasiyyah menggerakkan orang ramai menentang khalifah Bani Umayyah. Pergerakan tersebut bekerjasama dengan kumpulan yang mengingkari Zeid bin `Ali dan keduanya berjaya menjatuhkan khalifah Bani Umayyah pada 132 H. Khalifah Bani Abbasiyyah memegang tampuk kuasa dengan diketuai oleh pengasasnya Abul-`Abbas Al-Saffah dan penggantinya Abu Ja`far Al-Mansur. Mereka yang bekerjasama dengan kumpulan ini berasa kecewa kerana mereka mempunyai perancangan untuk mewujudkan pemerintahan khalifah yang dipimpin oleh salah seorang cucu `Ali bin Abu Talib. Justeru itu, mereka telah membentuk satu kumpulan yang dipanggil Al-Talibiyyun (penyokong `Ali bin Abu Talib berbanding dengan Abbasiyyah yang mengambil nama sempena Al-`Abbas bin Abdul-Muttalib) dengan matlamat untuk menentang khalifah Bani Abbasiyyah pula.

Sehingga ke era ini, memang tiada perlanggaran tauhid atau fekah kecuali dalam hal berkaitan kritikan terhadap Abu Bakr dan `Umar; sebenarnya, sesetengah mereka yang keluar dari kumpulan Zaid bin `Ali bukan sekadar menolak keduanya malah memaki-hamun mereka secara terbuka.

Ja`far Al-Sadik meninggal dunia pada 148 H. dan meninggalkan seorang anak lelaki bernama Musa Al-Kazim, yang juga seorang ulama tetapi kurang ketokohan berbanding bapanya. Beliau kembali ke rahmatullah pada 183 H dan meninggalkan beberapa orang anak lelaki termasuklah `Ali bin Musa Al-Rida.

Bagi mengawal pemberontak Al-Talibiyyun yang inginkan supaya keturunan `Ali bin Abu Talib menjadi khalifah, maka khalifah Bani Abbasiyyah pada ketika itu iaitu al Ma’mun telah mencalonkan `Ali bin Musa Al-Rida sebagai putera mahkota, di mana tindakan ini telah menyemarakkan kontroversi panas di kalangan Bani Abbasiyyah. Bagaimanapun. `Ali bin Musa Al-Rida mati secara mengejut pada 203 H., dan Al-Talibiyyun pula menuduh Al-Ma’mun telah membunuhnya dan sekali lagi revolusi menentang Bani Abbasiyyah diteruskan sama seperti yang mereka lakukan terhadap Bani Umayyah.

Bagaimanapun, setelah beberapa tahun berlalu, suasana kembali tenang. Sehingga saat itu, Syiah belum lagi mengambil dan berpegang kepada mazhab mereka sendiri yang dipanggil Syiah. Hanya yang wujud pada ketika itu adalah pergerakan politik yang bermatlamat untuk mendapatkan kuasa dan menentang pemerintah atas pelbagai alasan dan tidak melibatkan alasan-alasan tauhid seperti yang dipegang Syiah sekarang.

Syiah dan Iran

Seruan penentangan terhadap pemerintah mendapat sokongan besar dari wilayah Parsi (sekarang Iran). Sebenarnya, penduduk di wilayah berkenaan masih bersimpati dengan kejatuhan empayar Parsi yang besar itu yang kemudiannya dijadikan negara Islam. Bangsa Parsi menganggap bangsa mereka mempunyai darjat yang tinggi, dari etnik yang lebih baik dan mempunyai sejarah yang lebih hebat berbanding Muslim. Sikap ini membawa kepada kemunculan Persophilia – satu ideologi yang memberi keutamaan kepada bangsa dan etnik mereka berbanding yang lain termasuk Islam. Malah sesetengahnya amat taksub dengan akar-umbi Parsi, kunci, bekalan dan tong, dan api yang pernah mereka sembah.

Kerana tidak cukup kuat untuk memberontak menentang negara Islam, di samping telah menjadi Muslim berabad lamanya, mereka akhirnya mendapati revolusi yang dicetus oleh Al-Talibiyyun itu mungkin menjadi satu cara untuk menjatuhkan kerajaan Islam, iaitu kerajaan yang telah menjatuhkan negara Parsi mereka sebelum ini. Pada masa yang sama, mereka tidak mahu meninggalkan Islam yang telah dianuti sekian lama. Justeru itu, mereka bercadang mencampuradukkan Islam dengan budaya Parsi bagi mewujudkan ketidakstabilan Ummah. Mereka memilih untuk tidak menonjolkan diri, sementara Al-Talibiyyu mengekalkan profail tinggi mereka. Perlu diingatkan Al-Talibiyyun dihubungkan dengan `Ali bin Abu Talib, iaitu sebahagian dari ahli keluarga Nabi dan dipandang mulia oleh orang ramai, dan orang-orang seperti mereka ini mempunyai misi yang konsisten.

Oleh yang demikian, percubaan kalangan Persophilia bergabung dengan Al-Talibiyyun yang mempunyai hubungan keluarga dengan Nabi berniat untuk membentuk bukan sahaja satu entiti baru politik tetapi juga entiti agama yang bebas.

Berbalik kepada Al-Talibiyyun, selepas kematian `Ali Al-Rida yang dicalonkan sebagai putera mahkota oleh Al-Makmum, beliau digantikan oleh anaknya Mohammed Al-Jawad yang meninggal pada 220 H. Pewaris kemudiannya adalah anaknya `Ali bin Mohammed Al-Hadi yang meninggal pada 254 H. Akhirnya, pewaris seterusnya adalah Al-Hassan bin `Ali yang dipanggil Al-`Askary juga meninggal secara mengejut pada 260 H meninggalkan seorang anak berusia 5 tahun bernama Mohammed.

Sepanjang tahun-tahun tersebut, pergerakan pemisah, yang terdiri daripadan beberapa orang ahli keluarga Nabi dan Persophilia, akan berikrar taat setia kepada anak sulung pemimpin Al-Talibiyyun, bermula dengan `Ali Al-Rida dan berakhir dengan Al-Hassan Al-`Askary. Berhubung dengan keluarga `Ali Al-Rida sebelah atas, seperti bapanya Musa Al-Kazim atau datuknya Ja`far Al-Sadik atau moyangnya Mohammed Al-Baqir, mereka semua tidak mengetuai revolusi menentang pemerintahan Bani Umayyah atau Abbasiyyah.

Bagaimanapun, selepas Al-Hassan Al-`Askary meninggal pada 260 H, kalangan revolutionis menjadi keliru tentang siapa yang akan menerajui kepimpinan selepas Al-Hassan Al-`Askary hanya meninggalkan anak yang masih kecil. Kekeliruan semakin memuncak apabila anak kecil tersebut juga meninggal secara mengejut. Ini telah menyebabkan berlakunya perpecahan dalam kumpulan revolusi itu yang akhirnya membawa kepada pembentukan kelompok-kelompok yang berbeza antara satu sama lain bukan sahaja dalam perkara-perkara prinsip dan idea bahkan juga dalam undang-undang dan kepercayaan.

Syiah Imamiyyah

Yang paling terkenal antara kelompok-kelompok itu adalah aliran Ithna `Ashriyyah (Imamiyyah), yang terdapat di Iran, Iraq dan Lubnan. Pada hari ini, ia merupakan aliran Syiah yang paling besar.

Para pemimpin aliran ini mula menokok-tambah idea-idea dalam agama bagi menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi pada masa ini agar kelompok mereka dapat terus bertahan sekalipun tanpa pemimpin.

Mereka banyak membuat perkara-perkara bid’ah yang serius dalam agama, dan kemudian mengisytiharkannya sebagai sebahagian daripada Islam. Sehubungan dengan itu, setelah masa berlalu, perkara-perkara bid’ah itu telah menjadi komponen kunci kepada ideologi dan pemikiran mereka. Antaranya adalah yang berkait dengan Imam (khalifah). Bagi menyokong ketiadaan imam yang layak pada masa itu, mereka menetapkan yang Imam hanya berjumlah dua belas orang sahaja, dan menyusunnya mengikut turutan berikut: 1- `Ali bin Abu Talib, 2- Al-Hassan bin `Ali, 3- Al-Hussein bin `Ali, 4- `Ali Zainul-`Abidin bin Al-Hussein, 5- Mohammed Al-Baqir bin Zainul-`Abidin, 6- Ja`far Al-Sadik bin Mohammed Al-Baqir, 7- Musa Al-Kazim, 8- `Ali Al-Rida, 9- Mohammed Al-Jawad, 10- `Ali Al-Hadi, 11- Mohammed Al-Mahdi and 12- Al-Hassan Al-`Askary.

Itulah sebabnya aliran ini dipanggil Ithna `Ashriyyah. Bagi menyokong kenapa pewarisan Imam itu terhenti, mereka menjelaskan bahawa si anak kecil yang bernama Muhammad bin Al-Hassan Al-`Askary itu belum meninggal, dan mengikut pendapat mereka, beliau telah hilang di dalam sebuah gua dan masih hidup (melebihi seribu tahun sekarang). Mereka percaya yang beliau akan kembali satu hari nanti untuk memerintah dunia. Pada mereka, beliaulah yang digelar Mahdi Yang Ditunggu (Imam yang Benar).

Mereka juga percaya bahawa Rasulullah telah mewariskan jawatan Khalifah kepada dua belas orang tersebut tetapi maklumat mengenainya telah dirahsiakan oleh Sahabat. Inilah sebabnya mereka menghukum para sahabat secara umumnya sebagai kafir (bagaimanpun, terdapat sebilangan pula yang hanya menganggap Sahabat sebagai tidak berakhlak) kerana merahsiakan maklumat tentang pewarisan tersebut.

Dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Parsi, mereka memperkenalkan sistem monarki dengan mempercayai bahawa Imam mestilah terdiri dari anak sulung `Ali bin Abu Talib dan begitulah bagi Imam-imam seterusnya. Seperti yang diketahui ramai, kaedah seperti ini memang tidak Islamik langsung. Malah negara-negara Islam Sunni yang berasaskan sistem monarki seperti Umayyah, Abbasiyyah, Seljuk, Ayyubiah dan Osmaniyyah pun tidak menganggap sistem monarki atau yang berasaskan dinasti itu sebagai sebahagian dari agama.

Juga dipengaruhi oleh sistem Parsi, mereka memperkenalkan dinasti pemerintahan yang dianggap suci. Sehubungan dengan itu, mereka percaya yang Imam-Imam (Khalifah) tersebut bebas dari melakukan kesilapan atau kesalahan dan menganggap perkataan –perkataan mereka itu suci sama seperti Al-Quran dan Hadis Nabi. Dan lagi, kebanyakan peraturan feqah mereka diambil dari perkataan-perkataan Imam, tanpa mengirakan samada perkataan tersebut sahih atau palsu bagi mereka. Tambahan lagi, dalam bukunya “Kerajaan Islam”, Khomeini, pemimpin revolusi Iran, menyatakan, “Salah satu perkara asas dalam ideologi kami ialah bahawa Imam-Imam kami lebih tinggi darjatnya/ tingkatannya dari para malaikat dan nabi.”

Ini menjelaskan kepada kita betapa mereka amat memusuhi semua Sahabat (kecuali beberapa Sahabat yang tidak melebihi 13 orang). Malah mereka juga berseteru dengan ahli-keluarga Rasulullah, seperti Al-`Abbas, iaitu bapa saudara Rasulullah, dan anaknya Abdullah bin `Abbas, ulama terkemuka Ummah. Tidak syak lagi, kebencian terhadap kedua yang dianggap kafir ini ada kaitannya dengan konflik yang berlaku antara Ithna `Ashriyyah dan Khalifah Abbasiyyah.

Bid’ah

Antara bid`ah mereka yang lain ialah mereka menganggap kebanyakan negara Muslim adalah Darul-Kufr (Rumah Kafir). Mereka juga menghukum penduduk Madinah, Mekah, Mesir dan Mediteranean Timur/Asia Barat sebagai kafir kerana tidak menyampaikan maklumat yang benar dari Rasulullah.

Idea-idea seperti ini boleh dirujuk dalam sumber-sumber asal, seperti kitab Al-Kafy, Bihar Al-Anwar dan Tafsir Al-Qummi, Tafsir Al-`Ayyashi, Al-Burhan dan lain-lain lagi.
Oleh yang demikian, mereka tidak memperakui mana-mana ulama Sunni dan kitab-kitab Hadis Sahih, seperti Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi dan Al-Nasa’i. Mereka juga menafikan keilmuan Abu Hanifah, Malik, Al-Shafi`i dan Ibn Hanbal. Mereka juga tidak mengiktiraf kehebatan Khalid bin Al-Walid atau Sa`d bin Abu Waqqas, `Umar bin Abdul-`Aziz, Musa bin Nusair, Nourul-Din Mahmoud, Salahud-Din, Qutuz dan Muhammad Al-Fatih.
Kerana tidak memperakui para Sahabat, Tabi’in dan kitab Hadis dan Tafsir, maka mereka bergantung hampir sepenuhnya kepada kata-kata Imam mereka sekalipun yang mempunyai sanad-sanad yang lemah. Akibatnya, wujudlah begitu banyak perkara-perkara bid’ah yang berkaitan dengan doktrin, kaifiat dalam ibadat, muamalat dan sebagainya.

Dalam artikel ini, saya tidak bercadang untuk menyenaraikan semua bid’ah berkenaan; sebenarnya untuk berbuat begitu memerlukan penghasilan banyak buah buku. Di sini, saya hanya merujuk kepada punca masalah supaya kita boleh memahami akibatnya. Bagaimanpun, ianya memerlukan perbincangan yang panjang lebar apabila membicarakan bid’ah seperti Taqiyyah (kewajipan yang tidak dilaksanakan bagi menyembunyikan Iman Syiah mereka apabila berada dalam situasi ancaman, hukuman atau paksaan) dan Raj’a (kedatangan kedua atau kembalinya Imam-Imam mereka ke dunia selepas kematian), Al-Quran ditokok-tambah, kepercayaan salah kepada Allah, Bid’ah dilakukan di makam, binaan makam dalam masjid, bid’ah ketika menyambut ulangtahun kesyahidan Al-Hussein dan beribu-ribu lagi Bid’ah lain yang menjadi tiang-tiang utama agama menurut Ithna `Ashriyyah.

Apa yang saya nyatakan setakat ini hanyalah sebahagian sahaja dari ideologi Ithna `Ashriyyah. Bagaimanapun, terdapat beberapa lagi aliran lain yang muncul dalam tempoh yang sama, terutamanya dalam tempoh yang dikenali dalam sejarah sebagai “Kecelaruan Syiah”, yang bermula seawal pertengahan kurun ketiga Hijrah selepas kematian Al-Hassan Al-`Askary (Imam kedua belas dan yang terakhir).

Mulai dari tempoh itu, kesusasteraan dan buku-buku yang menanam ideologi dan doktrin mereka mula dihasilkan. Metodologi mereka tersebar di segenap pelusuk wilayah Parsi terutamanya dan dunia Islam, amnya. Bagaimanapun, sehingga saat itu tidak ada negara yang diwujudkan dengan berlandaskan kepada ideologi tersebut secara rasmi. Tetapi, di penghujung kurun ketiga dan awal kurun keempat Hijrah, perkembangan serius melanda sehingga membawa kejayaan Syiah memegang kuasa di sesetengah kawasan, sekaligus memberi kesan yang serius kepada seluruh ummah Muslimin. Ini akan saya sentuh dalam artikel akan datang, InsyaAllah.

Bagaimanapun, saya perlu mengulangi kaedah bahawa “seseorang itu tidak boleh menghakimi sesuatu tanpa mempunyai pengetahuan yang jelas tentangnya”. Oleh itu, jika kita ingin membuat keputusan tentang sesuatu perkara, kita perlulah terlebih dahulu berilmu tentang perkara tersebut. Dalam kata lain, kita boleh menentukan samada sesuatu itu betul atau tidak atau mengatakan sesuatu itu akan jadi lebih baik kala dibuat begini-dan-begitu jika kita mempunayi maklumat yang sahih. Tidak syak lagi, pertimbangan berdasarkan nafsu dan tanpa kajian hanya akan membawa kepada akibat yang buruk.

Semoga Allah memenangkan Islam yang sebenar.

Oleh: Dr. Ragheb El Sergani

WaAllahu Ta'ala a'alam

Friday, December 24, 2010

Ayatollah Abul Fadhal Al-Burqai tinggalkan Syiah


beritaislamglobal.blogspot.com (Original English version here)

Nama penuh beliau

Abulfadhal the son of Al-Hasan the son of Hijjat Al-Islam Al-Sayyid Ahmed the son of Ridha Al-Deen the son of Al-Sayyid Yahya the son of Mirza Meeran the son of Yahya the son of Meer Muhsin the son of Meer Ridha Al-Deen the son of Al-Sayyid Muhamed the son of Meer Fakhr Al-Deen the son of Meer Hussain the son of Badshah the son of Meer Abu Al-Qasim the son of Meerah the son of Abu Al-Fadhal the son of Bindaar the son of Isa the son of Abi Jaffar Muhamed the son of Abu Al-Qasim the son of Ali the son of Ali Muhamed the son of Ahmed the son of Muhamed the lame the son of Al-Sayyid Ahmed the son of Mousa Al-Mubarqi’e the son of Al-Imam Muhamed Al-Taqi the son of Al-Imam Ali bin Mousa Al-Ridha the son of Al-Imam Mousa bin Jaffar Al-Khadhim the son of Al-Imam Jaffar bin Muhamed Al-Saddiq the son of Al-Imam Muhamed bin Ali Al-Baqir the son of Al-Imam Ali bin Al-Hussain Zaynul A’abideen the son of Al-Imam Al-Hussain bin Ali bin Abi Talib the son of Al-Imam Ali bin Abi Talib, may Allah be pleased at them all.

Diberi gelaran Al-Burqu’ei sempena nama moyangnya Al-Sayyid Mousa Al-Mubarqa’a.

Guru-Gurunya

Ayatullah Al-Uthma Abu Al-Fadhl Al-Barqa’ei menerima didikan daripada ulama-ulama berikut:
- Al-Sheikh Abdul Kareem Al-Ha’eiri Al-Yazdi,
- Ayatullah Hujjat Koh Kamrah,
- Ayatullah Al-Sayyid Abul Hassan Al-Esfihani,
- Al-Haaj Al-Sheikh Muhamed Ali Al-Qummi,
- Mirza Muhamed Al-Samera’ei,
- Al-Haaj Al-Shiekh Abdul Nabi Al-A’araki,
- Al-Qassim Al-Kabeer Al-Qummi,
- Ayatullah Shah A’abadi, dan lain-lain lagi

Fenomena Ayatullah Al-Barqa’ei

Al-Barqa’ei adalah sebahagian daripada fenomena yang perlu kita fahami dan diambil iktibar serta disebarkan. Fenomena yang dimaksudkan ini adalah tentang beberapa orang tokoh ulama Syiah yang meninggalkan fahaman tersebut setelah menyedari kepalsuan yang terdapat di dalamnya. Al-Barqa’ei menjelaskan dalam bukunya “Kemusnahan Berhala” atau “Kasr Al-Sanam” bahawa beliau dipengaruhi oleh Mustafa Tabteba’ei. Tabteba’ei adalah lulusan sekolah Syiah di Qumm, iaitu kota suci Syiah, yang telah mencapai tahap Mujtahid – berkelayakan untuk mengeluarkan fatwa Syariah - , tetapi kemudiannya meninggalkan fahaman Syiah.

Penderitaannya

Semasa zaman pemerintahan Shah Iran, akibat hasutan pemimpin Syiah pada ketika itu iaitu Ayatullah Shari’timdari, Al-Burqa’ei telah dipenjara, disiksa dan dibuang daerah. Ayatullah Shari’timdari berjaya menghimpunkan enam ribu tandatangan bagi mengusirnya keluar dari masjid yang dipimpinnya pada ketika itu. Masjid tersebut terletak di Tehran. Memandangkan kerajaan Shah berfahaman sekular, maka beliau tidak menunjukkan sikap yang berbeza terhadap apa yang telah dilakukan oleh Al-Barqa’ei - meninggalkan fahaman Syiah. Bagaimanapun, kerana hasutan dan kebencian yang semakin memuncak di kalangan ulama-ulama Syiah menyebabkan beliau terpaksa menanggung penderitaan yang berat.

Penderitaan dan kejatuhan sebenar beliau bermula selepas Revolusi Iran. Tidak setakat menyiksa beliau secara mental dan fizikal, ulama-ulama Syiah juga menggalakkan orang ramai menyerangnya. Akibatnya, banyak kali kediamannya diserang. Apabila pihak regim mendapati beliau masih meneruskan usaha menceritakan kebatilan Syiah, maka satu perancangan telah disusun bagi membunuh beliau seperti mana yang telah dilakukan kepada Haydar Ali Qalamdaran, yang juga telah meninggalkan Syiah.
Pihak regim telah menghantar seseorang ke rumah Al-Barqa’ei untuk membunuhnya.

Insiden berlaku ketika Al-Barqa’ei mengerjakan solat apabila satu tembakan dilepaskan menembusi pipi kiri dan kanan. Al-Barqa’ei yang ketika itu berusia 80 tahun dan dibawa ke hospital untuk rawatan. Malangnya, doktor-doktor diarahkan pihak regim supaya tidak merawat beliau di sana, dan kemudiannya dinasihatkan supaya dirawat di rumah sahaja.

Semua itu tidak menghalang Al-Barqa’ei dari meneruskan usaha menceritakan kebenaran sehinggalah beliau dipenjarakan. Penjara bukanlah sesuatu yang asing bagi Al-Barqa’ei; tetapi kali ini, beliau ditempatkan di Evin, iaitu sebuah penjara politik yang terkenal di Iran. Beliau berada di sana selama setahun, kemudian dibuang daerah ke Yazd, sebuah bandar yang jauh dari Tehran.

Selepas 5 tahun dalam buangan, beliau dimasukkan semula ke penjara dan kemudiannya dibuang ke bandar yang sama. Beliau kemudiannya meninggal dunia, dan tiada siapa yang tahu samada beliau dibunuh atau tidak.

Al-Barqa’ei kembali ke Rahmatullah pada tahun 1993 dan mewasiatkan kepada sahabat dan ahli keluarganya supaya jasadnya tidak disemadikan dalam tanah perkuburan Syiah dan juga melarang sajak ditulis atas kuburnya.

Hasil Kerjanya

Berikut adalah antara beberapa hasil tulisan Al-Barqa’ei :

- Indeks Kepercayaan kepada Sheikh dan pertentangannya dalam Islam (Fahras Aqa’eid Al-Sheikhiyah wa Mukhalafatha lil Islam)
- Kajian Doa Al-Nadab (Dirasat Du’oa Al-Nadab)
- Doa Al-Nadab dan pertentangannya kepada Quran (Du’oa Al-Nadab wa Mukhalaft Ebaratuh lil Quran)
- Perkara Khurafat semasa Menziarahi Kubur (Al-Khurafat Al-Katheerah fi Ziyarat Al-Quboor)
- Larangan Perkahwinan Mut’ah dalam Islam (Yahreem Al-Mut’ah in Al-Islam)
- Pemusnahan Berhala – Kajian Hadis Al-Kafi (Kasr Al-Sanam)
- Kajian Saintifik Hadis Al-Mahdi (Dirasah Eilmiyah li Ahadeeth Al-Mahdi)
- Pertentangan antara ‘Kunci-kunci ke Syurga’ dan teks Al-Quran (Mukhalafat Mafateeh Al-Jinan li Ayat Al-Quran)

Beliau juga menterjemahkan buku “Al-Muntaqa” karangan Al-Thahabi ke bahasa Parsi, iaitu sebuah ringkasan dari “Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiya” karangan Ibn Taymiyah.

BIG : Adakah yang di Malaysia tu lebih mengenali syiah dari Abul Fadhal?

Tuesday, December 21, 2010

Tun Mahathir dalam 'Top Ten Anti-Semitic 2010'beritaislamglobal.blogspot.com (Original English version here)

Simon Wiesenthal Centre meletakkan Helen Thomas di tempat pertama, Oliver Stone, Tun Mahathir Mohammad, dan Rick Sanchez dan lain-lain dalam senarai sepuluh teratas (Klik pada imej di atas dan sambungannya di akhir posting untuk lebih jelas)

Sebuah kumpulan Yahudi berpengkalan di LA, Simon Wiesenthal Centre, telah mengeluarkan satu senarai “sepuluh teratas kenyataan anti-semitik 2010.”

Jumaat lalu, Simon Wiesenthal Center mengeluarkan satu senarai kenyataan atau petikan berbaur anti-Semitik yang dibuat sepanjang tahun ini oleh tokoh-tokoh berprofail tinggi.

Berada di kedudukan teratas adalah Helen Thomas, jurnalis berusia 90 tahun yang bersara awal tahun ini selepas berkata kepada seorang rabbi bahawa “Yahudi harus keluar dari Palestin.”

“Mereka patut kembali ke Poland, Jerman, Amerika dan tempat lain,” katanya kepada rabbi itu.

Pengarah Oliver Stone berada di tempat kedua dengan kenyataan yang dibuatnya tentang gambaran salah yang diberikan kepada peranan Hitler dalam sejarah.

“Hitler telah dijadikan kambing hitam dalam sejarah sepanjang zaman dan ianya dipergunakan secara begitu murah,” kata pengarah berkenaan Januari lalu. “Beliau adalah produk yang terhasil dari beberapa siri tindakan. Ianya adalah sebab dan akibat.”

Personaliti lain yang dinamakan oleh Simon Wiesenthal Center dalam senarainya termasuklah bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohammad; Al-Mutawakil Taha, Timbalan Menteri Penerangan Palestin, dan Rick Sanchez, bekas koresponden CNN.

Menurut Simon Wiesenthal Center, senarai tersebut menunjukkan peningkatan retorik anti-semitik yang semakin menular.

“Tidak pernah sebelum ini, Simon Wiesenthal Center melihat begitu banyak wujudnya anti-semitisme dalam arus perdana.,” kata Rabbi Marvin Hier, pengasas dan pengarah SWC, sambil menambah bahawa “Senarai sepuluh teratas ini membabitkan personaliti terkenal dalam pelbagai bidang termasuklah journalis, pegawai kerajaan, selebriti, pengarah filem terkenal, dan ahli akademik.”

Sesetengah mereka yang mengeluarkan kenyataan berbaur anti-Semitik sepanjang tahun 2010 ini tidak terlepas begitu sahaja tanpa menanggung kesannya. Thomas bersara selepas membuat kecaman seperti itu, Sanchez kehilangan kerja dan Stone terpaksa memohon maaf kepada Anti-Defamation League sebanyak dua kali. Tun Dr. Mahathir???

Monday, December 20, 2010

Perkahwinan palsuberitaislamglobal.blogspot.com (Original English version here)

Setiap kali sebelum tidur, Valbona, 35, dari Peja, barat Kosovo, akan menatap gambar perkahwinannya yang diambil 13 tahun yang lalu. Di sebelahnya, kelihatan suaminya sedang tersenyum.

Hari ini, detik-detik itu hanya tinggal kenangan. Dua tahun sudah, suaminya mengahwini seorang wanita Jerman. Valbona, ibu kepada empat anak berumur 4 hingga 11 tahun itu, bukan sahaja tahu tentang perancangan suaminya, malah merestuinya.

Ini kerana, pada pandangan keluarga dan masyarakat, Valbona tidak diceraikan dalam erti kata sebenar. Ramai lelaki etnik Albania di Kosovo menceraikan isteri pertama mereka berdasarkan persetujuan bersama, kemudian berhijrah ke Eropah barat di mana mereka bertemu pasangan baru yang membolehkan mereka mendapatkan dokumen penduduk tetap.Mereka meninggalkan anak-anak di Kosovo supaya kelihatan seperti lelaki bujang dan dapat berkahwin dengan segera. Apabila berjaya memperolehi taraf penduduk tetap di Jerman, atau negara-negara EU lain, mereka akan menceraikan isteri kedua, kembali kepada isteri pertama dan kemudian bawa mereka berhijrah bersama ke Barat.

Jerman adalah destinasi popular pendatang Kosovo kerana terdapat ramai penduduk keturunan Albania tinggal di sana.

Wanita-wanita barat yang dikahwini lelaki Kosovo ini sering beranggapan bahawa mereka telah bertemu dengan suami yang ideal dan bertanggungjawab. Namun, apabila taraf PR diperolehi – selepas lima tahun perkahwinan dengan warga Jerman – mereka mula menuntut cerai.

Valbona yakin yang suaminya akan melakukan perkara yang sama. "Perceraian memang menyusahkan, tetapi apabila kami berdua tahu tujuannya, ianya menjadi lebih mudah," jelas Valbona.

Valbona, yang tidak dikenali ‘madunya’, menghabiskan musim panas lalu bersama bekas suaminya yang kembali ke Kosovo untuk bercuti.

Faedah perceraian

Pada masa lalu, keluarga Albania tidak mudah menerima perceraian.Tetapi sekarang larangan perceraian semakin dilupakan apabila ramai yang mendapati kebaikan perceraian dan perkahwinan dengan warga asing bagi mendapatkan dokumen-dokumen untuk tinggal di barat Eropah.

Setiap bulan, bekas suami Valbona akan menghantar wang untuk kegunaannya dan empat anak mereka. Wang tersebut amat tinggi nilainya jika digunakan dalam negara miskin seperti Kosovo, di mana 40 peratus daripada penduduk masih menganggur dan purata gaji bulanan bagi yang bekerja pula sekitar hanya 200 euros (RM838).

Setiap tahun, warga Kosovo yang telah berhijrah ke negara-negara di barat Eropah mengirim wang berjumlah 530 milion euro kepada keluarga mereka di Kosovo. Jumlah ini menyumbang kepada 13 peratus KDN negara tersebut, menurut Bank Pusat Kosovo.

Disebabkan latar belakang ekonomi yang tidak memuaskan, ramai yang terdesak untuk mendapatkan hak untuk tinggal dan bekerja di barat Eropah. Bagaimanapun, untuk mendapatkan visa bukanlah sesuatu yang mudah.

Tidak seperti sesetengah negara jiran Balkan mereka, warga Kosovo tidak mendapat kemudahan perjalanan tanpa-visa dalam Kesatuan Eropah. Ianya hampir mustahil bagi warga Kosovo untuk mendapat kerakyatan Jerman melainkan jika mereka dilahirkan di sana, atau masuk ke negara tersebut ketika masih bayi dan kemudian bersekolah di sana.Akan tetapi, seperti pendatang-pendatang dari negara bukan-EU lain, warga Kosovo boleh memohon status PR di Jerman, atau Niederlassungserlaubnis, jika sekiranya mereka telah menetap secara sah di Jerman melebihi lima tahun – tempoh yang dibenarkan samada untuk melanjutkan pengajian tinggi atau berkahwin dengan warga Jerman.

Kadar perceraian meningkat

Di ibu negara Kosovo, Pristina, bandar berpopulasi sekitar 600,000, pihak berkuasa merekodkan 127 perceraian dalam tahun 2007. Jumlah tersebut dianggap kecil jika mengikut piawaian Eropah barat tetapi dianggap tinggi bagi warga Kosovo. Pegawai perbandaran di Pristina merekodkan hanya sebanyak 36 perceraian pada tahun 2003.

Serentak dengan kenaikan jumlah perceraian, perkahwinan dengan warga asing (kebanyakannya warga Eropah barat) juga meningkat. Pada 2009, pegawai di Pristina merekodkan sejumlah 98 perkahwinan seperti itu melibatkan lelaki Kosovo dan wanita dari Barat.

Sonja, seorang wanita Jerman berasal dari Stuttgart, adalah sasaran lelaki yang ingin mendapatkan taraf PR di Jerman. Sekarang pada usia awal 30an, beliau pernah melalui pengalaman berkahwin dengan seorang lelaki berketurunan Albania dari kawasan Mitrovica utara Kosovo sejak 13 yang lalu.Beliau yang ketika itu masih menganggur dan keseorangan, terus tertarik apabila dihampiri seorang lelaki tampan, berambut hitam, tampak beberapa tahun lebih tua darinya, dalam sebuah café di Stuttgart sambil mengucapkan hello.

Dia memang tidak tahu bahawa lelaki yang kelihatan bujang itu, sebenarnya, telah berkahwin pada usia 18 di Kosovo dan telah bercerai sebelum datang ke Stuttgart.
Tidak lama kemudian, mereka berkahwin, dan Sonja memaksa dirinya belajar bahasa Albania dan menjalani kehidupan sederhana seperti kebanyakan surirumah Kosovo. "Saya menjadi lebih Albania dari seorang wanita Albania," katanya.

Tidak seperti biasa, suami Sonja tidak meminta cerai selepas lima tahun. Ini kerana mereka mempunyai seoang anak lelaki yang masih kecil yang mungkin menyulitkan urusan perceraian. Suami Sonja mahu memastikan yang beliau diberi hak penjagaan ke atas anaknya sebelum berpisah.

Mereka akhirnya bercerai dua tahun lalu, selepas Sonja bersetuju untuk menyerahkan anaknya, 8, kepada bekas suaminya. Lelaki itu kemudiannya berkahwin semula dengan isteri pertama, dan sekarang tinggal di luar Stuttgart bersama isteri dan anak hasil pekahwinan dengan Sonja.

Sonja tidak tahu cerita di sebalik perkahwinannya, tetapi beberapa orang jiran beliau berbangsa Albania Kosovo memang tahu latar belakang suaminya itu. Apa yang dia tahu bekas suaminya telah berkahwin dengan “seorang wanita Albania yang tidak memiliki apa-apa dokumen perjalanan".

Tradisi diketepikan

Beberapa tahun lalu, hanya faktor tidak subur yang membolehkan pasangan bercerai, kata Hamdi Veliu, 71, dari Polac, sebuah kampung di tengah Kosovo.
"Jika isteri tidak boleh melahirkan anak, dia mempunyai dua pilihan; untuk bercerai, atau kekal bersama," jelasnya.

"Hari ini, situasi menjadi teruk," kata Veliu, yang tidak bersetuju dengan tindakan sesetengah keluarga isteri pertama yang mendesak si lelaki supaya membawa isterinya bersama ke Jerman sebelum dapat menceraikan isteri kedua warga Jerman.

Kebanyakan warga Kosovo berketurunan Albania beragama Islam, tetapi terdapat juga minoriti kecil yang beragama katolik. Kedua-duanya melihat perkahwinan sebagai satu ikatan yang suci yang perlu dikekalkan.

"Perkahwinan hendaklah kekal tanpa had-waktu; ianya sesuatu yang tiada kesudahan," kata Bedri Syla, seorang imam dari Skenderaj, tengah Kosovo, yang beranggapan perceraian sementara seperti ini seperti mempermain dan memperalatkan agama.
Pendapat beliau disokong sepenuhnya oleh Don Shan Zefi, seorang paderi di Pristina. "Samada secara moral, psikologi atau sah di segi undang-undang, perkahwinan seperti ini memang tidak dibenarkan," katanya.

'Pengorbanan yang berbaloi'

Bagaimanapun, Agron, 40, berkata pengorbanan beliau dan isteri memang berbaloi kerana kini memiliki kehidupan yang lebih sempuna di Eropah.

Beliau yang bekerja sebagai pengukir batu nisan, kini tinggal bersama isteri pertamanya di sebuah kampung 30 km dari Stuttgart,setelah melalui proses perceraian yang sulit dan panjang dengan isteri kedua warga Jerman bagi membolehkan ia berkahwin semula dengan isteri pertama warga Kosovo itu.

"Pengorbanan ini memang berbaloi, selagi awak tidak melupakan isteri pertama dan anak-anak di Kosovo," ujar Agron. "Bagi saya, tinggal di sini bagai di syurga."
Untuk menikmatai ‘syurga’ yang sama, Valbona dan empat anaknya perlu menunggu sekurang-kurangnya tiga tahun lagi.

Ditanya apa perasaanya tentang perkahwinan kedua suaminya, beliau berkata: "Saya tak kisah…keadaan ekonomi memaksa kami berbuat begini."

Thursday, December 16, 2010

Semakin ramai gunakan kerusi di Masjidberitaislamglobal.blogspot.com (Original English version here)
Wednesday, December 15, 2010
ISTANBUL - Daily News with Radikal

Peningkatan penggunaan kerusi dalam masjid-masjid di Turki “tidak selaras dengan budaya Islam,” kata Majlis Agama Kebangsaan, sambil menasihati Muslim yang sihat tubuh-badan supaya tidak berkerusi semasa mengerjakan sembayang.

Kerusi dalam masjid dan penggunaannya yang menyerupai gereja Kristian menjadi subjek perbincangan dalam mesyuarat Majlis Agama yang diadakan pada 1 Disember lepas. Mesyuarat memutuskan bahawa mereka yang bersembahyang secara duduk di atas kerusi mestilah “jelas meyakini” bahawa mereka melakukannya kerana tidak ada cara lain lagi untuk mendirikan sembahyang.

Kesakitan atau kecederaan kecil tidak boleh dijadikan alasan untuk membolehkan sembahyang duduk kerana ia hanya akan membawa “imej yang tidak elok” tentang Islam dan boleh menimbulkan kecelaruan dalam masyarakat, kata mereka.

Sembahyang Muslim, yang dilaksanakan lima kali sehari, dilakukan atas sejadah dan memerlukan mereka berdiri, rukuk, sujud, duduk dan mengarah ke kiblat. Menyediakan kerusi di masjid-masjid tidak selaras dengan budaya sembahyang cara Islam, malah si sakit atau yang cacat perlu bersembahyang secara duduk di atas sejadah/lantai, tambah mereka.

Dalam keputusan mereka, pihak majlis menjelaskan bahawa kaedah mendirikan sembahyang telah diajar oleh Nabi Mohammed secara teori dan praktis, tetapi membenarkan bahawa tanggungjawab agama hendaklah ditentukan mengikut kemampuan pengamalnya. Pihak majlis berkata “prinsip kelonggaran” diaplikasikan sebagai contoh, jika seseorang itu tidak berkemampuan.

Menurut keputusan majlis, orang yang boleh berdiri, tetapi tidak boleh rukuk, mesti memulakan sembahyang dalam posisi berdiri dan melakukan pergerakan lain dalam keadaan duduk. Kaedah yang sama boleh digunakan oleh orang yang boleh berdiri tetapi tidak boleh bangun selepas duduk. Mereka yang tidak boleh berdiri DAN tidak boleh duduk di atas lantai boleh duduk di atas kerusi untuk menunaikan ibadah tersebut, kata majlis itu lagi.

Buat baik pun dihinaberitaislamglobal.blogspot.com (Original English version here)

OCCUPIED JERUSALEM (Ma’an)
Sanak-saudara seorang pesakit Yahudi dari Beit Fagan, barat Jerusalem, memaki-hamun seorang paramedik Palestin yang cuba melakukan bantuan pernafasan keatas pesakit tersebut yang mengalami serangan jantung.

Fadi Badarna, yang memegang kad pengenalan Israel, bekerja untuk perkhidmatan ambulan Red Star of David dan sering berurusan di bahagian ICU Hospital Hadassah di Jerusalem.

Beliau memberitahu Ma'an bahawa beliau sedang cuba memulihkan pernafasan pesakit berkenaan yang tidak sedar diri apabila tiba-tiba ahli keluarganya mengerumuni beliau sambil berkata "Awak adalah bangsa Arab yang kotor, dan tidak berhak untuk membuat keputusan."

"Apabila selesai memberikan rawatan awal dan memutuskan untuk membawanya ke hospital, saya memberitahu keluarga tersebut bahawa hanya seorang dibenarkan menemaninya dalam ambulan, dan mereka terus mengulangi cacian yang sama. Mereka juga berkata perkara yang tidak elok terhadap ibu saya,” katanya.

"Saya tidak pedulikan cacian mereka, dan saya terus menjalankan tugas saya sebagai paramedik. Pihak pentadbiran Red Star of David juga menyokong saya dan mengutuk sikap yang ditunjukkan oleh keluarga berkenaan."

Badarna berkata ini bukanlah kali pertama beliau mendengar cacian dari warga Israel. Dua bulan yang lalu, pengawal keselamatan di Hospital Hadassah mendesak untuk melakukan pemeriksaan keatasnya semasa beliau membawa masuk seorang pesakit, tetapi beliau menolak.

"Mereka hendak memeriksa kerana saya berketurunan Arab, sekalipun saya berkhidmat untuk sebuah perkhidmatan Israel."

Wednesday, December 15, 2010

Penjara lima-bintang di Jordanberitaislamglobal.blogspot.com (Original English version here)

AMMAN (Nasser Qamas)
Nama Puncak Salhoub tidak lagi dikaitkan dengan salah satu hutan tercantik di Jordan berikutan pembinaan sebuah penjara ‘lima bintang’ yang telah mengubah lanskap hutan simpan semulajadi itu.

Bandar Salhoub, utara ibunegara Amman, sekarang menjadi kawasan yang menempatkan kemudahan penjara ‘mewah’ sekaligus membayangi statusnya sebagai salah sebuah hutan pine terkenal yang semakin dilanda kepupusan.

Penjara itu, yang menjadi ‘rumah’ kepada 60 orang banduan, dibina secara ekslusif untuk para pegawai, ahli perniagaan, dan orang kenamaan yang dijatuhi hukuman penjara atas kesalahan jenayah dan etika.

Penjara Salhoub menjadi tajuk utama akhbar-akhbar apabila ia menempatkan beberapa orang tokoh terkenal yang didapati bersalah oleh Mahkamah Keselamatan Negeri dalam kes rasuah Kilang Penapisan Petroleum Jordan. Banduan terbaru termasuklah tiga bekas pegawai dan seorang ahli perniagaan; semuanya didapati bersalah kerana terbabit dalam rasuah dan penyalahgunaan kuasa.

Pihak kerajaan memutuskan untuk mengasingkan banduan-banduan golongan kenamaan ini bagi melindungi mereka dari ancaman banduan-banduan di penjara biasa.

Keputusan itu dibuat susulan ketua Jabatan Perisikan Am, Samih al- Battikhi, yang beberapa kali diserang oleh banduan-banduan di sebuah penjara. Beliau dijatuhi hukuman lapan tahun penjara atas kesalahan rasuah dan penipuan bank dan dimasukkan ke penjara pusat Swaqa, tetapi kemudiannya diasingkan kerana sering menjadi sasaran serangan.

Menurut pihak berkuasa Jordan, dari aspek hak-hak keistimewaan, penjara Salhoub tidak berbeza dari penjara-penjara lain. Perbezaan utama adalah penjara Salhoub hanya menempatkan 60 banduan, sementara penjara-penjara lain berkapasiti minimum 1,000 orang pesalah atas pelbagai kesalahan jenayah, kata Mohamed al-Khatib, jurucakap polis Jordan.

“Selainnya, memang tiada keistimewaan tambahan,” katanya kepada AlArabiya.net. “Tinggal di penjara Salhoub adalah percuma dan bukannya dikenakan $200 sehari seperti yang gembar-gemburkan, dan banduan-banduan makan tiga kali sehari iaitu sama seperti di penjara lain.”

Khatib menjelaskan yang pihak mahkamah berkuasa penuh menentukan penjara untuk pesalah-pesalah tetapi pihak pentadbiran penjara pula mempunyai hak untuk memindahkan banduan-banduan ke penjara lain jika terdapat ancaman yang boleh membahayakan nyawa mereka.

Bagaimanapun, beberapa orang saksi memberitahu yang penjara itu terdiri daripada villa yang dikelilingi taman. Setiap villa menempatkan dua orang banduan.

Penjara tersebut bukan sahaja dibina mengikut model hotel lima-bintang, tetapi juga menepati piawaian keselamatan antarabangsa kerana dikelilingi pagar elektrik dan dikawal ketat.

Sebaliknya, penjara-penjara lain semakin sesak di samping perkhidmatan kesihatan yang kian meruncing serta aktiviti-aktiviti hiburan yang terhad.

Penjara-penjara di Jordan sejak dua tahun kebelakangan ini meraih perhatian media kerana kerap terjadinya rusuhan banduan yang memprotes keadaan penjara yang teruk.

Menurut sumber keselamatan, penjara Salhoub dibangunkan beberapa tahun lalu bagi menempatkan tokoh-tokoh terkenal dari negara-negara Arab, terutamanya selepas Amerika menakluki Iraq pada 2003.

Bagaimanapun, atas sebab-sebab tertentu ia tidak dapat dijadikan penjara politik, dan kemudiannya digunakan untuk memenjarakan orang-orang kenamaan yang mampu membayar untuk tinggal di situ, termasuk memilih makanan mereka sendiri.

Menurut beberapa pertubuhan hak asasi manusia, penghuni penjara biasa terdedah kepada siksaan dan penganiayaan, sementara pentadbiran penjara Salhoub pula member jaminan bahawa keselamatan penghuninya sentiasa dilindungi.

(Translated from the Arabic by Sonia Farid)

Tuesday, December 14, 2010

Dirotan kerana pakaian tidak sopanberitaislamglobal.blogspot.com (Original English version here)
KHARTOUM (AFP)
Jabatan kehakiman Sudan sedang menyiasat rakaman video yang tersebar di Internet yang menunjukkan seorang wanita muda dirotan dengan kejam oleh anggota polis berunifom, menurut laporan media, Isnin.

"Satu siasatan dilancarkan terhadap kes merotan wanita muda tersebut seperti yang dilihat dalam sebuah laman web, dan perlaksanaan hukuman yang melanggari kod jenayah," kata badan kehakiman dalam satu kenyataan yang tersiar di media.

Sebuah video yang dimuatkan dalam Youtube dilaporkan menyiarkan beberapa lelaki berpakaian seragam polis Sudan sedang merotan seorang wanita yang dalam keadaan sedang sedang melutut, menangis dan mengerang kesakitan.

"Wanita ini dikenakan hukuman syariah, tetapi terdapat kesilapan dalam cara perlaksanaannya," kata Gabenor negeri Khartoum Abdul Rahman al-Khidir dari Parti Kongres Nasional.

"Pihak berkuasa sedang melakukan siasatan," katanya kepada Blue Nile, sebuah rangkaian TV swasta Sudan. "Kita tidak benarkan sesiapapun mempergunakan kes ini untuk tujuan politik ," ujarnya.

Beberapa seksyen Kod Jenayah 1991 Sudan yang dikuatkuasakan dua tahun selepas Presiden Omar al-Bashir memegang teraju pemerintahan, membenarkan hukuman rotan di atas kesalahan berperangai tidak sopan, perzinaan atau menjalankan perniagaan rumah pelacuran.

Pertubuhan Wanita Sudan telah meminta supaya pihak berkuasa menyiasat segera kes tersebut, kerana menganggapnya sebagai satu “penghinaan” kepada rakyat Sudan dan “mengaibkan” wanita.

Tahun lepas, Lubna Hussein, seorang wartawan-aktivis, telah ke mahkamah bagi mencabar keputusan bahawa wanita yang berseluar dianggap "tidak sopan," satu dakwaan yang menyebabkan ramai wanita dirotan.


Hussein sendiri dikenakan denda 200 paun Sudan kerana memakai seluar, tetapi beliau tidak dirotan.